Product was successfully added to your shopping cart.

MÁY SẢN XUẤT THAN

Nhận xét sản phẩm này

Mã sản phẩm: TH-MLT-001

Xem nhanh

Thông thường, ở nông thôn có vỏ trấu, vỏ lạc, vỏ trái cây, thân cây bông, thân cây đỗ tương, thân cây ngô và lõi bắp ngô v.v. Nhà máy đường thì có bã mía. Nhà máy đồ gỗ và nhà máy đồ tre thì có mùn cưa, gỗ vụn và tre vụn. Trên núi thì có cây nhỏ cành nhỏ và cây lô hội v.v. Còn rất nhiều vật liêu khác đều cỏ thể sản xuất ra than củi., v.v.
50.000.000,00 ₫

Tình trạng: Còn hàng