Product was successfully added to your shopping cart.

KHUÔN BÊ TÔNG LY TÂM D1200

Nhận xét sản phẩm này

Mã sản phẩm: TH-KLT-001

Xem nhanh

Phục vụ cho sản xuất cống có kích thước từ D300 - D2000; chiều dài cống có các loại 4m, 3m, 2.5m, 2m; cho các kiểu cống như 1 đầu loe, 2 đầu loe, 2 đầu bằng, cống âm dương. Phù hợp với tiêu chuẩn: TCVN 9113:2012.
Khuôn cột điện (trụ điện) bê tông ly tâm ƯST: Cột có đường kính ngọn D120, D140, D160, D190, D230, D300, D350, D400; chiều dài cột từ 6m đến 22m; độ côn 1.11% và 1.33%. Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 5847:2016.
Các loại từ D300 đến D1000, chiều dài cọc từ 8m đến 16m. Phù hợp với tiêu chuẩn
100.000.000,00 ₫

Tình trạng: Còn hàng