Product was successfully added to your shopping cart.

BỒN LỌC CÁT ÁP LỰC

Nhận xét sản phẩm này

Mã sản phẩm: TH-BLC-001

Xem nhanh

Bồn lọc cát trọng lực và lọc cát áp lực của chúng tôi với chất lượng tối ưu là luôn sẵn có với nhiều kích cỡ và vật liệu khác nhau.
Vật liệu lọc gồm có nhiều lớp cát với kích cỡ và trọng lượng riêng khác nhau.
0,00 ₫

Tình trạng: Còn hàng